mobile icon

Nieuws
logo Sophiahuis

praktijk voor fysiotherapie


Fysiotherapie

De mens zien we als een wezen in ontwikkeling. Verstoringen van ons evenwicht die zich uiten als ziekte of lichamelijk ongemak zijn dan ook onvermijdelijk.  

Wij vinden het belangrijk dat uw huisarts de centrale rol blijft spelen  in uw behandeltraject. Om die reden vinden wij het dan ook zinvol dat u eerst contact opneemt met uw huisarts.