mobile icon

Nieuws
logo Sophiahuis

praktijk voor fysiotherapie


Veranderingen 2023 Sophiahuis

 

 

Lieve (ex)patiënten van het Sophiahuis,

 

Hierbij een minder leuk bericht vanuit het Sophiahuis.

Na 14 mooie jaren zijn we helaas genoodzaakt om het Sophiahuis te sluiten.

 

Ons pand gaat een andere bestemming krijgen. Daarin is geen ruimte meer voor fysiotherapie, waardoor voortzetting hier niet meer mogelijk is.

Door de korte termijn waarop wij dit te horen hebben gekregen was er geen ruimte meer om opvolging voor Hennie én een nieuwe locatie te zoeken.

Daarom hebben wij de knoop doorgehakt om na het pensioen van Hennie het Sophiahuis niet voort te zetten.

Martine heeft besloten om dichter in de buurt van haar woonplaats werk te zoeken als fysiotherapeut. En Micha wil graag verder als zelfstandig therapeut.

We nemen afscheid met pijn in ons hart. We hebben altijd met heel veel plezier op deze prachtige plek gewerkt en zijn met trots onderdeel geweest van Therapeuticum Haarlem.

 

De praktijk is nog open tot 31 januari 2023.

Tot die tijd ben je uiteraard nog van harte welkom bij ons in het Sophiahuis.

 

Hennie

Micha

Martine

Prijslijst fysiotherapie  2022

zonder aanvullende verzekering

zitting fysiotherapie in praktijk                                              37,50
zitting fysiotherapie aan huis                                                  55,00
screening en intake en onderzoek in de praktijk                48,00
screening en intake en onderzoek aan huis                         57,00
zitting badtherapie                                                                    55,70
gereserveerde tijd van niet nagekomen afspraak               28,00

Vanaf 2022 gaan wij geen contracten meer aan met de volgende zorgverzekeraars:

ZZ samen met de VRZ groep ,MENZIS, Anderzorg, VGZ ( UMC,IZA), Univé, IZZ, IZA, CZ,OHRA,NAT NED

De vergoeding van fysiotherapie word betaald vanuit uw aanvullende verzekering die u elk jaar opnieuw kunt kiezen.
Al een aantal jaar worden er steeds meer eisen aan ons als fysiotherapeuten gesteld om contracten te kunnen behouden. Een van die eisen gaat over de behandelindex. Dit betekent dat wij u eigenlijk maar 7 x mogen behandelen en/of u moeten doorsturen naar een andere praktijk (midden in de behandeling),ook al bent u voor veel meer behandelingen verzekerd..

 

Daarnaast worden onze vergoedingen minder of blijven hetzelfde, terwijl onze vaste lasten zoals bij iedereen stijgen.
Daarom hebben wij besloten om met een aantal zorgverzekeraars geen contract meer aan te gaan.

>Wat er voor u veranderd, is dat de behandelingen dan met ons worden afgerekend via factuur of pinapparaat en u zelf de rekening kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoed dan 75%-100% per behandeling als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/beweegzorg. Vanaf 1-1-2021 zelfs minder, soms 50% Dit betekent dat u per behandeling tussen de 0 en 25 euro zelf betaalt.

Binnenkort presenteren alle zorgverzekeraars weer hun polissen voor 2023.
Dit is een moment om opnieuw te kijken naar wat u denkt nodig te hebben aan verschillende therapieën en hierop uw zorgverzekeraar en aanvullende polis uit te kiezen.

Als u op basis van deze aankondiging besluit van zorgverzekeraar te veranderen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw zorgverzekeraar op de hoogte stelt van uw redenen om over te stappen

Een handige zorgvergelijker is die van de consumentenbond, www.zorgvergelijker.nl

De fysiotherapeuten werkzaam op het Bolwerk hebben wél met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2022. Mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de behandelingen daar door alle zorgverzekeraars vergoed.

Hennie van Liemt

Martine van de Velde

Micha Henker

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysiotherapie Sophiahuis

Algemene informatie WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals artsen en fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

Welke rechten en plichten

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Deze rechten en plichten gelden voor de patiënt en hulpverlener.

Voorbeelden van rechten:

  • behandeling;
  • zelfbeschikking;
  • informatie en een second opinion;
  • inzage in medische gegevens;
  • weigeren van behandelingen/toestemming voor behandelingen;
  • geheimhouding en privacy;
  • vrije artsenkeuze.

Voorbeelden van plichten:

  • verlenen van medewerking (in redelijke mate);
  • bespreken van klachten.